Čekejte, přenáším data...

ZŠ Soběchleby (3)

 Informace k dotazníkům Proč byl článek napsán (resp. e-formulář vytvořen)?

aktualizace 15.5.2020 14:47, admin HEURÉKA CZ  

Odpovídejte jen do dotazníku, který je určen pro Vaši školu. Jinak nebude Vaše odpověď započítána.

Dotazník slouží ke zmapování podpory a organizace učení žáků ZŠ v podmínkách domácího - distančního vzdělávání.
Dotazník se zaměřuje na vzdělávací obsah, podporu školy a učitelů směrem k žákům či rodičům.
Speciální forma dotazníku, která pracuje s komplexní informací, umožňuje změřit účinnost a užitečnost podpory a učení.


škola aktivace response výsledky archiv
ZŠ Soběchleby 14.05.2020 do 22.05.2020, včetně 24.05.2020 05.2020
Dotazníky rozbalíte kliknutím na jejich nadpis.


 

 

Komplementární indikátor© je otázka, která se dívá na zkoumaný stav nebo proces nejméně ze dvou hledisek. Existečního nebo konativního + hodnotového.
Tím se stává dotazník celostnějším a pravdivějším evaluačním nástrojem. V důsledku pak výstupy dotazníku podporují formativní účinek zpětné vazby a tedy i implementaci.
 

     
Je velmi důležité hodnotit jevy a procesy tzv."komplementárně", jinak by nebylo možné vidět zkoumanou problematiku kvalitativně.
Komplementární indikátor© je možné v dotaznících používat jak pro evaluační a implementační aktivity, tak pro kvalitativní výzkumy.

 

Analytická tabulka bude pro potřeby škol vysvětlena doplňujícím textem o tom, jak pochopit a číst číselné informace z tabulky.

Tabulka je seřazena podle číselné síly indikátorů (%), které dávají vysvětlující význam sledované potřebě nebo procesu. Pochopení tabulky je tedy ve zjištění komplexního jevu = co se děje nebo co je potřeba, jak moc je to pro žáky důležité a jak moc by se to podle nich mělo zlepšit. Výsledkem bude aglomerovaná tabulková manažerská informace, jako doporučení o implementaci a jejím zlepšení. Škola pak pracuje s priorizovanými daty, které jsou dány silou kmenových a váhových indikátorů (%). Něco tedy (ne)bude důležité a současně to (ne)bude potřeba zlepšit.

Z tabulky tak bude znát, co je účinné a tedy i užitečné, a co zcela neúčinné a tedy i zbytečné.
Tento formát informace odpovídá potřebám a smyslu FORMATIVNÍ evaluace, která může dobře sloužit jako podklyd k optimalizaci managementu.

 

Kmeny = Míra činnosti a/nebo dějství / V1=Tohle je pro mé učení užitečné. / V2=Tohle potřebuje zlepšit.
 
Vzdělávací potřeby žáků EDx.2020 .. dle síly kmenových odpovědí / n=278 Kmeny V1=důležitost V2=potřeba zlepšení
15. Svým zálibám a koníčkům v této době virové karantény se věnuji denně .. 192,43 (+28%) 102,54 (+67%) 76,46 (+32%)
12. Zajímavé pro domácí učební práci jsou pro mě skupinové projektové úkoly .. 172,47 (+22%) 88,24 (+44%) 78,42 (+35%)
06. Naše domácí elektronická technika mi umožňuje přístup k učivu .. 170,24 (+21%) 62,66 (+2%) 64,93 (+12%)
04. Myslím, že moji rodiče mají dost informací od školy, abychom... 168,63 (+19%) 89,12 (+45%) 78,94 (+36%)
19. Pro domácí učení využívám celostátní video zdroj UČÍ-TELKA .. 164,71 (+17%) 100,46 (+63%) 58,9 (+1%)
33. Zajímavé pro současné domácí učení jsou pro mě pracovní listy zasílané školou .. 162,63 (+15%) 28,95 (-53%) 65,97 (+13%)
20. Uvítal bych organizaci učební práce prostřednictvím společně sdíleného kalendáře .. 160,56 (+14%) 4,07 (-93%) 44,44 (-24%)
23. Postupy a výsledky domácího učení sdílím se svými spolužáky .. 158,81 (+12%) 103,45 (+68%) 79,07 (+36%)
07. Pro současnou domácí učební práci prostřednictvím ICT mám doma dobré podmínky .. 158,83 (+12%) 82,8 (+35%) 80,26 (+38%)
text .. text .. text      
(ukázka - částečná tabulka) průměr 98,56% průměr 47,17% průměr 59,09%

Výsledky dotazníku umožní učitelům přizpůsobit svou práci nastalé situaci a optimalizovat svůj přístup k žákům.


Analytická tabulka bude pro potřeby škol vysvětlena doplňujícím textem o tom, jak pochopit a číst číselné informace z tabulky.

Tabulka je seřazena podle číselné síly indikátorů (%), které dávají vysvětlující význam sledované potřebě nebo procesu. Pochopení tabulky je tedy ve zjištění komplexního jevu = co se děje nebo co je potřeba, jak moc je to pro žáky důležité a jak moc by se to podle nich mělo zlepšit. Výsledkem bude aglomerovaná tabulková manažerská informace, jako doporučení o implementaci a jejím zlepšení. Škola pak pracuje s priorizovanými daty, které jsou dány silou kmenových a váhových indikátorů (%). Něco tedy (ne)bude důležité a současně to (ne)bude potřeba zlepšit.

Z tabulky tak bude znát, co je účinné a tedy i užitečné, a co zcela neúčinné a tedy i zbytečné.
Tento formát informace odpovídá potřebám a smyslu FORMATIVNÍ evaluace, která může dobře sloužit jako podklyd k optimalizaci managementu.


 

Pokud má být evaluace použita pro zlepšovací pokrok (a jiná ani není myslitelná),
musí pracovat s in-formacemi, na kterých lze zlepšení postavit.

Indikátory zpětné vazby tedy musí nést informace o:
činnosti / zkušenosti / hodnotě / možnosti řešení


Pracujeme s komplementárními indikátory, jejichž technické řešení je patentováno.
Používáme kombinovaný model Demingova a Kolbova cyklu, pracující se zkušeností.
Aplikace disponuje empatickými, formativně-evaluačními nástroji pro kompetenční model.

 

Zpětná vazba

Každé zlepšení přichází se zkušeností.
Zkušenost stojí na činech a jejich zlepšení.
Zpětná vazba je nejdůležitější částí cyklu zlepšení.
Učí nás dorozumívat se a nacházet hodnoty.
   

Naučíte se
vidět školu
novýma očima.

---------------------------------------------------

Vzdělání?

Ukládáme jen to, co nám dává smysl,
přijímáme jen to, co má pro nás hodnotu,

umíme jen to, co je produktem naší zkušenosti.
 

Každý člověk (a nejvíce dítě) se přirozeně učí v každé situaci, neboť automaticky a komplementárně vyhodnocuje
činnosti + hodnoty + možnosti řešení. Implementuje tak své potencionální možnosti do života a realizuje svou zkušenost.

Věděli jste, že takto pojatá zkušenost je měřitelná? .. A že ji lze využít pro další zlepšování?

počet zhlédnutí: 18 |  

 e-formulář Ankety a dotazníky: ZŠ Soběchleby pro ŽÁKY / EDx.530 / Podmínky, potřeby a dovednosti žáků v domácím vzdělávání Proč byl článek napsán (resp. e-formulář vytvořen)?

aktualizace 7.5.2020 22:48, admin HEURÉKA CZ  
anketa_feaad8cc1afc482906ef65755103226f
Jak přizpůsobit domácí vzdělávání podmínkám a potřebám žáků?
V této zvláštní době školní a občanské karantény bychom chtěli jako škola, pokud možná, co nejlépe pracovat s našimi žáky i na dálku. Smyslem dotazníku je zjistit potřeby a podmínky výuky v době zatím jediného možného způsobu vzdáleného a průběžného vzdělávání prostřednictvím elektronických přístrojů a samostatné práce žáků v domácím prostředí.

Tento dotazník je pro všechny vyzvané respondenty anonymní.
Prosíme, odpovídejte do dotazníku za každého žáka jen jednou.

Upozornění: Po odeslání vyplněného dotazníku není možné Vaše hodnocení už nijak změnit.
 
počet zhlédnutí: 58 | počet odpovědí: 21/100 | počet indikátorů: 33 |  

 e-formulář Ankety a dotazníky: ZŠ Soběchleby / RODIČE. EDx.521 / Jak podpořit rodiče a žáky při domácím vzdělávání Proč byl článek napsán (resp. e-formulář vytvořen)?

aktualizace 7.5.2020 22:44, admin HEURÉKA CZ  
anketa_feaad8cc1afc482906ef65755103226f
Jak přizpůsobit domácí vzdělávání podmínkám a potřebám žáků a rodičů?
V této zvláštní době školní a občanské karantény bychom chtěli jako škola, pokud možná, co nejlépe pracovat s našimi žáky i na dálku. Smyslem dotazníku je zjistit potřeby a podmínky výuky v době zatím jediného možného způsobu vzdáleného a průběžného vzdělávání prostřednictvím elektronických přístrojů a samostatné práce žáků v domácím prostředí.

Tento dotazník je pro všechny vyzvané respondenty anonymní. Prosíme, odpovídejte do dotazníku za každou rodinu jen jednou.

Upozornění: Po odeslání vyplněného dotazníku není možné Vaše hodnocení už nijak změnit.
 
počet zhlédnutí: 59 | počet odpovědí: 17/100 | počet indikátorů: 32 |  
 
  25.5.2020 10:19    
portfolionet© verze 5.6.5.6  | aplikace © HEURÉKA CZ spol. s r.o. | programátor SOPHICS spol. s r.o. | [nahoru]